ТермоБСИ - быстросъемная изоляция
Көп арналы: +7 (3842) 76-99-00 Факс: 44-13-46 info@termobsi.ru
Өтінім қалдыру |  

Ернемекті ХҚҚ қаптама (химтұрақты қорғаныс)

Ернемек арқылы жалғастыруға арналған қорғаушы қаптама агрессивті орталарға тұрақты, құрамдастырылған материалдарды тігу әдісімен дайындалады. Қорғаушы қаптамалар −90°C-тан + 300°С-қа дейін температуралық режімде жұмыс істейді.  ХҚҚ ернемегін бекіту НГ тобының бекітетін шыны-талшықты жоғары сынамалы элементтерін тарту арқылы тікелей құбыр желісінде (арматурада) болады.

Бұйымның негізгі міндеті — шашырайтын ортаның динамикалық жүктемелердiң және жүйелердің ашылуы тұсында құрылымның берiктiгiн сүйемелдеу.

Бұйымдар ернемек арқылы жалғастыру диаметрлеріне сәйкес  (ГОСТ 12815-80 бойынша Ду және Pу байланысты немесе бейстандартты орындау), сонымен қатар бекіту элементіне байланысты ұзындығы бойынша орындалады. 

Қорғаушы қаптама қосымша толымдалады:

Қорғаушы қаптамалар талаптарға сәйкес келеді:

Ішкі қабат: жабдықтармен байланысатын қабат. Бұйымды әзірлеген кезде температуралық ағындар мен ортаның агрессиялығы, сонымен қатар құбыр жүргізу жабдықтарының жұмысының температуралық режімдері есептелінеді.

Жылу оқшаулағыш қабат: әзірлеген кезде ішкі қабаттың оқшаулағышының қалыңдығы жылу ағынының нормативтік тығыздығын қамтамасыз ету үшін жеке есептелінеді.

Сыртқы қабат: қоршаған ортамен байланысатындар, әдетте, УФ қорғанысы бар ылғалға төзімді, бу өткізбейтін материалдардан әзірленеді, РН әсеріне тұрақты. Термоқаптарды дымқыл тазарту мүмкіндігі.  

Қолданудың фотогалереясы
Өтінім қалдыру
Жоғары